Visie

Nijssen Junior BV ziet de toekomst met genoegen tegemoet. Er zijn belangrijke beslissingen genomen en maatregelen getroffen om de positie op de Duitse markt te versterken.

Zo is de logistiek en IT van het bedrijf verder geoptimaliseerd, zijn medewerkers betrokken bij en trots op zowel onderneming als op de klanten en is een verregaande samenwerking gestart met een Duitse collega. De optimalisatie van een hechte as tussen Nederland en Duitsland voor alle produkten van klok naar klant is hierdoor bewerkstelligd.

Deze beslissingen stellen Nijssen Junior BV in staat om de uitdagingen van klanten, consumenten en telers, als kansen te benutten.

Homepage
            

Historie
     

Visie


Bloemen


Partners

        
Contact
Design by assendelft.it. Copyright 2010 Nijssen. Alle rechten voorbehouden